Hva er et symfoniorkester uten blåsere?
Hva er et symfoniorkester uten blåsere?

Alle medlemmer skal betale kontingent hvert semester. Kontingenten skal betales innen 15.10/15.03.

Nye medlemmer som begynner etter 15.10/15.03, betaler halv kontingent.

I 2018 er kontigenten kr 800,- pr. halvår. (400,- for studenter med egen økonomi)

Kontonummer for innbetaling av kontingent: 1609.18.95785. Merk innbetalingen med navn om den betales av andre enn medlemmet selv.