Wise Way To Get Buy Custom Essay Browse Around This Web-Site https://www.debate.org/daisyrowley/ Practical Method Of Getting Buy College Essays Online
Hva er et symfoniorkester uten blåsere?
Hva er et symfoniorkester uten blåsere?

Alle medlemmer skal betale kontingent hvert semester. Kontingenten skal betales innen 15.10/15.03.

Nye medlemmer som begynner etter 15.10/15.03, betaler halv kontingent.

I 2020 er kontigenten kr 800,- pr. halvår. (400,- for studenter med egen økonomi)

Kontonummer for innbetaling av kontingent: 1609.18.95785. Merk innbetalingen med navn om den betales av andre enn medlemmet selv.