Practical Way To Get Essay Grading Service For Teachers https://www.behance.net/gallery/54027291/Students2 Intelligent Method Of Getting Essay Writing Service London Ontario

Styret består av seks personer, hvorav fire valgt blant de spillende medlemmene. 

Styret i 2019

Emil Rognstad Ludvigsen (Styreleder, 97 48 98 70)
Åshild Watne (Sekretær)
Olof Mårtensson (Arrangementansvarlig)
Kari Kristine Almåsvold Borgos (Kasserer)
Carl Petter Opsahl (PR-ansvarlig)
Johannes Aanderaa Opsahl (Øvelsekordinator/Medlemsansvarlig)
Adelihn Hellem (Øvelseansvarlig)
juniorsymfonikerne@gmail.com kan benyttes for email til styret.