Practical Way To Get Essay Grading Service For Teachers https://www.behance.net/gallery/54027291/Students2 Intelligent Method Of Getting Essay Writing Service London Ontario

Styret består av seks personer, hvorav fire valgt blant de spillende medlemmene. 

Styret i 2020

Kaja Eikeland Sundnes (Styreleder, 90068521)
Carl Petter Opsahl (Nestleder)
Olof Mårtensson (Kasserer)
Asbjørn Eriksen
Ellen H. Toft
juniorsymfonikerne@gmail.com kan benyttes for email til styret.