Medlemmer er instrumentforsikret gjennom UNOF for inntil 50.000,- Se http://unof.no/blokk/medlemsfordeler/gunstig-forsikring/

Nye medlemmer blir meldt inn i forsikringen i løpet av første semester de er medlem, og etter at kontingent er betalt.

Medlemmene må ha egen, vanlig reiseforsikring på turer.

Brilliant Way To Get Buy A Research Paper For College go to this web-site Intelligent Method To Get Buy A Research Paper For College

Brilliant Method To Get Which Essay Writing Service Is The Best In Uk https://www.patreon.com/domywriting Sensible Way Of Getting Buy Custom Essay Original Site