Medlemmer er instrumentforsikret gjennom UNOF for inntil 50.000,- Se http://unof.no/blokk/medlemsfordeler/gunstig-forsikring/

Nye medlemmer blir meldt inn i forsikringen i løpet av første semester de er medlem, og etter at kontingent er betalt.

Medlemmene må ha egen, vanlig reiseforsikring på turer.