Hvis du vil i kontakt med Juniorsymfonikerne fordi du vil spille med oss eller fordi du har et spilleoppdrag, ta kontakt med styreleder Emil Ludvigsen. Han treffes på epost emil@thebokscast.com eller telefon 97 48 98 70.

For øvrige styremedlemmer se fliken «styre».

Juniorsymfonikerne kan også kontaktes på juniorsymfonikerne@gmail.com eller via Facebook