Hvis du vil i kontakt med Juniorsymfonikerne fordi du vil spille med oss eller fordi du har et spilleoppdrag, ta kontakt med styreleder Kaja Eikeland Sundnes. Hun kan nås på epost kaja.eikeland.sundnes@gmail.com eller telefon 900 68 521.

For øvrige styremedlemmer se fliken «styre».

Juniorsymfonikerne kan også kontaktes på juniorsymfonikerne@gmail.com eller via Facebook